Rot-avdrag

Rot-avdrag

Oroa dig inte, vi kan det. Det är bara att fråga!
Du vet säkert, att du som privat bostadsägare kan tillgodogöra dig det statliga Rot-avdraget.

Från och med 2016 betyder det att du får 30% (högst 50.000:-) tillbaka på arbetskostnaden. Före 2016 var avdraget 50% med samma maxavdrag (50.000:-). Däremot är det inte helt säkert att du kan Rot-avdragets regel utan och innan, t.ex. skatteeffekter etc. Oroa dig inte, vi kan det. Det är bara att fråga!

Bygg och renovering

Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset.
Renovering och ombyggnad av badrum.
Byte av badrumsinredning.
Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad.
Byte av dörrar i småhus.

Utbyggnad - Förråd

Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

Tillbyggnad

Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion.

Ombyggnad av befintligt småhus

Förutsättning är att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

Få en kostnadsfri offert

Är du intresserad av våra tjänster?
Du är välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offertförslag.

Brenova i Skåne AB

Org.nummer: 559177 – 0986
Momsregnr: SE5591770986 01