brenova

Renovering

En dränering runt huset gör man för att leda bort vatten.
Markfukten däremot är svår att undvika. Vatten i vätskeform kommer underifrån som grundvatten och ovanifrån som regn och snö.
Markfukten kan orsaka problem i en byggnad när vattnet antingen som vätska eller vattenånga transporteras till känsliga byggnadsdelar. Ofta kan vatten sugas förvånansvärt långt i en murad eller gjuten konstruktion.
Hur mycket fukt det finns i marken och hur stor risk det är att grundvattnet stiger upp mot grunden beror på olika fysiska förutsättningar, husets läge och typ av jordart. Är man osäker på jordarten kring huset eller hur grundvattennivån står vid olika årstider kan man kontakta kommunen.
I hus med källare och där grunden står direkt mot en tät jordart, till exempel blålera, är dränering särskilt viktigt. I områden där grundvattennivån riskerar att stiga vid snösmältning eller större nederbördsmängder är det dock viktigt att man har bra dräneringsledningar.

En dränering i dag består dels av olika dränerande material till exempel grus, makadam och sand, dels av ett kapillärbrytande och isolerande skikt, till exempel cellplastskivor, samt ofta även av dräneringsrör.
Uppgrävning ända ner till grundsulan. Rengöring av grundsula och källarvägg. Källarvägg och grundsula isoleras med isodrän-skivan/platonmatta. Dränering läggs i. Återfylls med dränerande singel över grundsulan. Fiberduken monteras mot isodrän-skivorna/mattan. Täcklisten monteras. Återfyller med jordmassorna.
När allt är klart kan du njuta av en både varmare och behagligare källarmiljö och behöver inte oroa dig för framtida problem!